En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2010-07-19
[DIFF] 06:44 [INFO] 333777
2013-03-19
[DIFF] 15:08 [INFO] Antispam subsystem
2013-04-19
[DIFF] 01:59 [INFO] WIDGayle
[DIFF] 07:26 [INFO] BertrandDelacretaz
[DIFF] 08:22 [INFO] UlrichStaerk