כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-07-10
[DIFF] 07:33 [INFO] Antispam subsystem
2013-03-25
[DELETED] 07:11 [INFO] p5089AF97 spam that made it through despite ContributorsGroup
2012-10-05
[DIFF] 09:04 [INFO] mar75-7-82-247-19-29 [1-3] #01 Added a link to the Jsign task for signing Windows executables
#02 Added a link to the Flamingo SVG Transcoder task
#03 Fixed the link to SVG Salamander
2012-08-13
[DIFF] 05:48 [INFO] p5DC928CC
2012-06-14
[DIFF] 06:52 [INFO] port-83-236-140-111
2012-05-17
[DIFF] 05:24 [INFO] p4FE9BA26 Revert to revision 89. when making fun of me, please spell my name correctly
2012-01-17
[DIFF] 19:14 [INFO] 96-25-96-178

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.