כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-04-21
[DIFF] 17:46 [INFO] RichBowen
2015-04-20
[DELETED] 16:22 [INFO] janIversen not needed
2015-04-19
[DIFF] 19:17 [INFO] janIversen
[DIFF] 19:11 [INFO] janIversen
[DELETED] 19:07 [INFO] janIversen [1-2] #01 will use ACNA2015 instead
2015-04-13
[DIFF] 20:37 [INFO] JeanFredericClere
2015-03-30
[DIFF] 17:31 [INFO] JeanFredericClere
2015-03-11
[DIFF] 09:37 [INFO] JeanFredericClere
2015-02-11
[DIFF] 08:38 [INFO] SharanFoga added OFBiz CFP URLs to show proposal numbers

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.