כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-07-02
[DIFF] 18:58 [INFO] jeremyhanna Forgot to add the 2014 summit data modeling talk.
2015-05-29
[DIFF] 02:13 [INFO] DaveBrosius
2015-05-26
[DIFF] 22:16 [INFO] cassandracomm
2015-05-20
[DIFF] 17:17 [INFO] SamTunnicliffe
[DIFF] 16:58 [INFO] BrandonWilliams
2015-05-04
[DIFF] 14:55 [INFO] JakeLuciani
2015-04-27
[DIFF] 09:12 [INFO] AlicePorfirio [1-2] #01 Add italian translation for ClientOptions
#02 Add italian translation for GettingStarted
[DIFF] 09:11 [INFO] AlicePorfirio Add italian translation for ClientOptions
[DIFF] 09:07 [INFO] AlicePorfirio [1-2] #02 Add italian translation for GettingStarted
2015-04-23
[DIFF] 13:53 [INFO] AlicePorfirio [1-2]
[DIFF] 08:36 [INFO] AlicePorfirio
[DIFF] 08:08 [INFO] AlicePorfirio Add information about Volta tools and libraries

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.