En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2012-03-19
[DIFF] 12:23 [INFO] DanielSpicar Added more (potential) resources.
2012-05-27
[DIFF] 11:58 [INFO] DanielSpicar fixed typo
2012-06-25
[DIFF] 14:39 [INFO] FlorentAndre
2012-06-27
[DIFF] 14:59 [INFO] RetoBachmannGmuer
2012-08-31
[DIFF] 14:36 [INFO] DanielSpicar added ImageReaderService documentation
2012-11-21
[DIFF] 15:16 [INFO] RetoBachmannGmuer
2012-11-22
[DIFF] 13:17 [INFO] AndySeaborne