כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2012-12-19
[DIFF] 11:31 [INFO] DanielSpicar Added HaSan to ContributorsGroup
[DIFF] 11:31 [INFO] Antispam subsystem
2012-11-22
[DIFF] 13:17 [INFO] AndySeaborne [1]
RetoBachmannGmuer [2-3]
#03 made bullets
2012-11-21
[DIFF] 15:16 [INFO] RetoBachmannGmuer
2012-08-31
[DIFF] 14:36 [INFO] DanielSpicar added ImageReaderService documentation
2012-06-27
[DIFF] 14:59 [INFO] RetoBachmannGmuer [1-2]
2012-06-25
[DIFF] 14:39 [INFO] FlorentAndre
2012-05-27
[DIFF] 11:58 [INFO] DanielSpicar fixed typo

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.