כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-02-11
[DIFF] 05:52 [INFO] BerndEckenfels
[DIFF] 05:49 [INFO] BerndEckenfels test documentation is up to date, osgi fix is available.
[DIFF] 04:09 [INFO] BerndEckenfels Initial Version
2015-01-22
[DIFF] 12:44 [INFO] StefanBodewig
2015-01-12
[DIFF] 00:46 [INFO] BerndEckenfels Thanks to Dave Marion for HDFS example and testing.
2015-01-11
[DIFF] 05:19 [INFO] BerndEckenfels add build problems section, ubuntu maven problem
2015-01-07
[DIFF] 21:35 [INFO] ThomasNeidhart [1]
sebbapache [2]
LucMaisonobe [3-7]
BerndEckenfels [8]
#02 Trivial typos
#08 wikified links, formatted commands, use https instead of http, explain offline, explain staging
[DIFF] 20:10 [INFO] LucMaisonobe
2014-12-22
[DIFF] 17:19 [INFO] BerndEckenfels added todos from project-site.
[DIFF] 17:19 [INFO] Antispam subsystem
2014-07-29
[DIFF] 05:59 [INFO] sebbapache

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.