כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-11-26
[DIFF] 00:54 [INFO] JoshSoref Remove obsolete plugin dev branch reference
2014-11-25
[DIFF] 23:08 [INFO] JoshSoref Make Issue Workflow discoverable
2014-10-09
[DIFF] 18:29 [INFO] ShazronAbdullah [1-3] #03 Moved removed iOS config.xml feature
2014-09-15
[DIFF] 18:18 [INFO] MarcelKinard added slots for the next 3 months
2014-08-28
[DIFF] 16:35 [INFO] Carlos Added Mark from Google team
[DIFF] 13:57 [INFO] Carlos
2014-06-06
[DIFF] 16:54 [INFO] MarcelKinard added bullet for docs
2014-06-04
[DIFF] 17:37 [INFO] MarcelKinard Note the count, naming, and special alias for the repos.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.