כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-08-28
[DIFF] 16:35 [INFO] Carlos Added Mark from Google team
[DIFF] 13:57 [INFO] Carlos
2014-08-20
[DIFF] 01:18 [INFO] AndrewGrieve
2014-07-14
[DIFF] 19:49 [INFO] ShazronAbdullah [1-2]
2014-06-06
[DIFF] 16:54 [INFO] MarcelKinard added bullet for docs
2014-06-04
[DIFF] 17:37 [INFO] MarcelKinard Note the count, naming, and special alias for the repos.
[DIFF] 16:29 [INFO] MarcelKinard added link to Jira permission/roles description
2014-06-03
[DIFF] 16:52 [INFO] jbondc
[DIFF] 16:29 [INFO] jbondc
[DIFF] 16:28 [INFO] Antispam subsystem
2014-04-30
[DELETED] 16:44 [INFO] MarcelKinard [1-2] #01 use Google doc instead
#02 initial creation

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.