כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-07-08
[DIFF] 17:59 [INFO] andywenk moved page to cwiki
2014-07-03
[DIFF] 07:31 [INFO] andywenk books content moved
[DIFF] 07:23 [INFO] andywenk [1-2] #01 delete content, add has moved indicator
#02 added Larbi Kouiti
2014-06-05
[DELETED] 15:47 [INFO] NoahSlater Moved to new wiki
[DIFF] 14:53 [INFO] NoahSlater
[DIFF] 14:53 [INFO] Antispam subsystem
2014-05-25
[DIFF] 19:23 [INFO] andywenk [1]
ChristopherLuna [2]
#01 remove mock couch
#02 Ok, I have add it here. Then I guess it will now be moved to the cwiki.
[DIFF] 16:11 [INFO] andywenk added ChristopherLuna
[DIFF] 13:00 [INFO] RobertKowalski move to cwiki
2014-05-21
[DIFF] 19:51 [INFO] RobertKowalski
2014-05-09
[DIFF] 08:19 [INFO] andywenk moved content to cwiki
[DIFF] 08:17 [INFO] andywenk moved content to cwiki
[DIFF] 08:10 [INFO] andywenk moved content to cwiki
[DIFF] 08:09 [INFO] andywenk moved content to cwiki
[DIFF] 08:08 [INFO] andywenk move content to cwiki
[DIFF] 08:06 [INFO] andywenk moved content to cwiki
[DIFF] 08:03 [INFO] andywenk move content to cwiki
[DIFF] 08:01 [INFO] andywenk moved to cwiki
2014-05-05
[DIFF] 19:00 [INFO] andywenk [1-4]
JanLehnardt [5-6]
#01 add message that page has moved
#02 correct the committers and pmc numbers
#03 added some ml numbers
#04 added release, activity and committers / pmc members
#05 add month
[DIFF] 15:59 [INFO] JanLehnardt Add May Board report link

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.