En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2011-04-24
[DIFF] 09:58 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 14.
2012-12-28
[DIFF] 15:58 [INFO] Antispam subsystem
2013-01-01
[DIFF] 04:51 [INFO] CPE-120-146-242-193 create a contributorsgroup