כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-01-01
[DELETED] 05:04 [INFO] GavinMcDonald spam user
[DIFF] 04:51 [INFO] CPE-120-146-242-193 create a contributorsgroup
2012-12-28
[DIFF] 15:58 [INFO] Antispam subsystem
2011-04-24
[DIFF] 09:58 [INFO] CPE-120-146-165-143 [1]
219 [2]
#01 Revert to revision 14.
2009-09-20
[DELETED] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2007-06-09
[DELETED] 06:07 [INFO] 208-201-253-62 Seems to be spam
2007-02-17
[DIFF] 00:30 [INFO] dsl017-051-162 [1]
219-88-157-53 [2]
[DIFF] 00:29 [INFO] dsl017-051-162 [1]
219-88-157-53 [2]
#01 spam
2006-03-18
[DIFF] 10:30 [INFO] home

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.