כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-10-05
[DIFF] 23:14 [INFO] MyrnavanLunteren [1]
MyrnavanLunteren [2]
[DIFF] 04:29 [INFO] MyrnavanLunteren
2015-10-01
[DIFF] 12:56 [INFO] RichardHillegas [1-5]
2015-09-19
[DIFF] 14:38 [INFO] RichardHillegas
2015-09-13
[DIFF] 15:28 [INFO] RichardHillegas
2015-05-27
[DIFF] 20:36 [INFO] RichardHillegas
2015-05-23
[DIFF] 04:45 [INFO] BryanPendleton Add info about junit-single target
2015-05-10
[DIFF] 14:59 [INFO] RichardHillegas
[DIFF] 14:59 [INFO] Antispam subsystem

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.