כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-04-11
[DIFF] 11:49 [INFO] Antispam subsystem
2012-10-21
[DIFF] 22:23 [INFO] JohnSymbian [1-2]
CarstenZiegeler [3]
[DIFF] 09:05 [INFO] CarstenZiegeler
2010-12-19
[DIFF] 10:12 [INFO] CarstenZiegeler
[DIFF] 10:12 [INFO] CarstenZiegeler
[DIFF] 10:10 [INFO] CarstenZiegeler
[DIFF] 10:10 [INFO] CarstenZiegeler
[DELETED] 10:09 [INFO] CarstenZiegeler
2010-09-18
[DIFF] 06:50 [INFO] StefanoBagnara
2009-09-20
[DIFF] 23:25 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2008-03-13
[DIFF] 15:56 [INFO] CarstenZiegeler [1-2]
2007-12-12
[DIFF] 12:51 [INFO] CarstenZiegeler [1-3]

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.