כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-10-19
[DIFF] 23:00 [INFO] SangjinLee
2016-10-12
[DIFF] 11:48 [INFO] Packt Publishing Book links added
2016-10-10
[DIFF] 22:17 [INFO] YongjunZhang
2016-10-06
[DIFF] 07:51 [INFO] QwertyManiac [1-2] #01 Add gcc-c++ to RHEL instructions
#02 Add missing cmake to RHEL instructions
2016-08-30
[DIFF] 01:59 [INFO] AndrewWang update fix version instructions
2016-07-21
[DIFF] 23:01 [INFO] AndrewWang
2016-06-28
[DIFF] 23:10 [INFO] AkiraAjisaka Fix broken link to libhdfs test cases

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.