כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-04-25
[DIFF] 23:02 [INFO] SomeOtherAccount
[DIFF] 23:00 [INFO] SomeOtherAccount [1-3]
2015-04-22
[DIFF] 21:02 [INFO] VinodKumarVavilapalli Adding initial proposal for Hadoop 2.8
2015-04-21
[DIFF] 23:40 [INFO] AndrewWang [1-2]
VinodKumarVavilapalli [3]
#01 no more svn up for the website
#02 update KEYS file instructions
[DIFF] 12:03 [INFO] SteveLoughran remove all content on configuring the S3 filesystems -point to the markdown docs on github instead.
2015-04-20
[DIFF] 19:47 [INFO] SteveLoughran time to remove the @lucene email ref!
2015-04-17
[DIFF] 08:31 [INFO] SomeOtherAccount
2015-04-14
[DIFF] 16:41 [INFO] EricMoyer Fix hadoop streaming link
[DIFF] 15:23 [INFO] QwertyManiac
2015-04-11
[DIFF] 18:44 [INFO] SteveLoughran Connection Reset

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.