כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-06-28
[DIFF] 23:10 [INFO] AkiraAjisaka Fix broken link to libhdfs test cases
2016-06-23
[DIFF] 16:44 [INFO] AkiraAjisaka Committer need to update CHANGES.txt when backporting to branch-2.7 or older branches.
2016-06-17
[DIFF] 06:25 [INFO] AkiraAjisaka Added how to use pull request.
2016-06-14
[DIFF] 22:59 [INFO] SomeOtherAccount
[DIFF] 18:18 [INFO] SomeOtherAccount
2016-05-31
[DIFF] 16:57 [INFO] SomeOtherAccount [1-2] #01 More dynamic subcommands updates
2016-05-17
[DIFF] 00:32 [INFO] ArpitAgarwal [1-3]
2016-05-13
[DIFF] 09:12 [INFO] SteveLoughran review and update, prefix Hadoop with Apache in more places

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.