כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-07-21
[DIFF] 23:01 [INFO] AndrewWang
2016-07-20
[DIFF] 17:29 [INFO] VinodKumarVavilapalli
2016-07-15
[DIFF] 09:33 [INFO] SteveLoughran lots more on S3a and why to use it, warnings of state of s3n and deprecation of s3
2016-06-28
[DIFF] 23:10 [INFO] AkiraAjisaka Fix broken link to libhdfs test cases
2016-06-23
[DIFF] 16:44 [INFO] AkiraAjisaka Committer need to update CHANGES.txt when backporting to branch-2.7 or older branches.
2016-06-17
[DIFF] 06:25 [INFO] AkiraAjisaka Added how to use pull request.
2016-06-14
[DIFF] 22:59 [INFO] SomeOtherAccount

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.