כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2009-09-20
[DELETED] 22:01 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2008-12-22
[DIFF] 16:25 [INFO] Antispam subsystem
2007-09-11
[DELETED] 04:22 [INFO] AntonioGallardo spam
2007-06-11
[DELETED] 10:07 [INFO] JamesCarman
2007-01-01
[DIFF] 15:53 [INFO] AchimHuegen
2006-12-18
[DIFF] 11:00 [INFO] StephaneRouthiau [1-2]
2006-11-03
[DIFF] 15:22 [INFO] AchimHuegen
[DIFF] 12:11 [INFO] AchimHuegen [1-3]
[DIFF] 11:59 [INFO] AchimHuegen

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.