כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-04-01
[DIFF] 16:51 [INFO] 148
[DIFF] 16:51 [INFO] Antispam subsystem
2014-03-28
[DIFF] 15:14 [INFO] thumbs Added UDS comments and fixed the header hierarchy
2014-03-27
[DIFF] 16:19 [INFO] thumbs [1-3] #02 Added comments for RewriteOptions inherit
#03 Expanded with 2.2 vs 2.4 differences, fixed links.
2014-03-15
[DIFF] 00:05 [INFO] thumbs Fix curly quotes
2014-01-21
[DIFF] 18:14 [INFO] JeffTrawick binaries -- link to list of Windows binaries
2014-01-16
[DIFF] 18:27 [INFO] JeffTrawick
[DIFF] 18:23 [INFO] DanielGruno adding jeff
2013-12-18
[DIFF] 12:43 [INFO] SeanTimmins

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.