כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-07-01
[DIFF] 55m ago [INFO] WilliamMarkito [1]
AndrewPurtell [2]
[DIFF] 21:15 [INFO] johndament [1-4,7]
SergioFernandez [5-6]
#01 Issues -> Observations, typo.
#02 Wrapped up audit.
#05 linked branding guide
#06 styling the table
#07 Starting log.
2016-06-22
[DIFF] 20:28 [INFO] JanVandoorn
2016-06-21
[DIFF] 13:20 [INFO] JamesBognar
2016-06-17
[DIFF] 15:28 [INFO] JimJagielski [1-2]
2016-06-12
[DIFF] 22:12 [INFO] johndament += JanVandoorn
2016-06-09
[DIFF] 04:32 [INFO] sijieg [1-2]
[DIFF] 01:36 [INFO] johndament Twill is confirmed.
2016-06-08
[DIFF] 15:08 [INFO] TimEllison [1]
eawilliams [2-3]
#01 Update Tim's preferred e-mail address

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.