כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-09-30
[DIFF] 20:54 [INFO] JigneshPatel [1]
svanteschubert [2]
LewisJohnMcgibbney [3]
johndament [4]
#02 ODF Toolkit report
[DIFF] 08:36 [INFO] vongosling [1]
BruceSnyder [2]
2016-09-28
[DIFF] 17:35 [INFO] AlanGates
2016-09-27
[DIFF] 23:40 [INFO] johndament [1]
GeertjanWielenga [2-3]
GeertjanWielenga [4-10]
#01 Final
2016-09-26
[DIFF] 16:50 [INFO] johndament += AriaTosca
[DIFF] 16:46 [INFO] johndament [1-2] #02 Renamed from 'AriaProposal'. Fixing podling name.
2016-09-20
[DIFF] 15:31 [INFO] johndament += BruceSnyder
2016-09-19
[DIFF] 12:15 [INFO] vongosling
2016-09-18
[DIFF] 16:45 [INFO] MarvinHumphrey [1-4] #01 Mark as final.
#02 Remove empty Mentor comment sections.
#03 Remove reports with no signoff (MRQL, Metron).
#04 Add narrative and general summary.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.