כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-11-27
[DIFF] 08:04 [INFO] ThorstenSchöning Report for log4cxx2
2015-11-26
[DIFF] 15:24 [INFO] lresende [1-2]
2015-11-25
[DIFF] 18:07 [INFO] lresende [1-2]
[DELETED] 18:05 [INFO] lresende Renamed from 'SparkKernelProposal '.
2015-11-24
[DIFF] 01:11 [INFO] ToddLipcon
[DIFF] 00:29 [INFO] HyunsikChoi Updated the abstract and proposal.
2015-11-18
[DIFF] 01:01 [INFO] HenryRobinson [1-2] #01 Add Brock Noland as mentor.
#02 Some minor fixes to dependencies, plus one committer addition.
[DIFF] 00:13 [INFO] MarvinHumphrey Add HenryRobinson.
2015-11-17
[DIFF] 15:31 [INFO] niq
2015-11-14
[DIFF] 22:17 [INFO] MarvinHumphrey [1-2] #01 Reflow Mentor comment and shorten URL.
#02 Mark as final.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.