Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:29
Size: 786
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:05:22
Size: 786
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
No differences found!

Horisontella linjeringar

Du kan få en horisontell liggande linjering tvärs över sidan genom att skriva fyra eller fler bindestreck. Antalet bindestreck avgör hur tjock linjeringen ska bli, upp till maximalt 10.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Exampel

--- (inte en linjering)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (inte tjockare än 10)

Hur det visas

--- (inte en linjering)

(inte tjockare än 10)

HjälpMedLinjering (last edited 2009-09-20 23:05:22 by localhost)