Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:30
Size: 796
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:11
Size: 796
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''[[PageCount]] sidor''' (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation. Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''<<PageCount>> sidor''' (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.
Line 6: Line 6:
[[RecentChanges]] <<RecentChanges>>
Line 8: Line 8:
|||| [[Icon(moin-diff.gif)]] || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| [[Icon(moin-updated.gif)]] || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| [[Icon(moin-new.gif)]] || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||
|||| <<Icon(moin-diff.gif)>> || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| <<Icon(moin-updated.gif)>> || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| <<Icon(moin-new.gif)>> || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||

Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 1558 sidor (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.


2015-06-02
[DIFF] 51m ago [INFO] venkatesh [1]
TillWestmann [2]
#02 add AsterixDB report
2015-05-28
[DIFF] 11:55 [INFO] shibasis sengupta [1-6] #01 Upload of attachment 'product_details.doc x'.
#06 Creating proposal page
[DIFF] 08:09 [INFO] JacopoCappellato
2015-05-23
[DIFF] 04:25 [INFO] shibasis sengupta [1-3] #02 Upload of attachment 'product_details.zip '.
2015-05-21
[DIFF] 11:10 [INFO] Upayavira [1]
BertrandDelacretaz [2]
#02 +JacopoCappellato
[DIFF] 09:40 [INFO] JacopoCappellato
2015-05-18
[DIFF] 22:10 [INFO] MichaelStack Added mentors
2015-05-15
[DIFF] 23:48 [INFO] mahadev [1]
TedDunning [2-3]
MarvinHumphrey [4-5]
#02 final formatting changes for board submission
#04 Minor whitespace formatting.
#05 Clean up shepherd notes. Fix attributions, delete empty notes sections, clean up whitespace.
2015-05-14
[DIFF] 04:18 [INFO] vongosling [1-2]

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)

markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

SenasteÄndringar (last edited 2009-09-20 23:06:11 by localhost)