Du kan bestemme at en side tilhører en bestemt klasse av sider.

2016-02-09
[DIFF] 15:04 [INFO] TomWhite2 [1]
johndament [2]
#01 Sign off Twill report
#02 Minor fix to Tamaya, sign off and notes.
2016-02-04
[DIFF] 12:46 [INFO] SebastianBazley [1]
FrancescoChicchiricco [2]
Humbedooh [3-5]
#01 Missing spaces; other simple typos
#03 fix email
#04 formatting
#05 Start work on Pony Mail Proposal
2016-02-03
[DIFF] 11:54 [INFO] niq Post-hoc edit to deal with language open to misinterpretation.
2016-01-29
[DIFF] 17:00 [INFO] MarvinHumphrey Add TedWilmes.
[DIFF] 13:53 [INFO] jbonofre
[DIFF] 07:03 [INFO] jbonofre
2016-01-28
[DIFF] 08:19 [INFO] jbonofre [1-4]
jbonofre [5-7]
[DIFF] 06:31 [INFO] jbonofre
2016-01-20
[DIFF] 03:46 [INFO] HenriYandell [1-2] #01 Fixing LGPG->LGPL typo
#02 Adding myself as mentor
2016-01-17
[DIFF] 16:37 [INFO] MarvinHumphrey [1-2] #01 Mark as final.
#02 Reflow a couple new comments.

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: OpenAZProposal


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1611 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.