Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen:

HändelseStatistik (last edited 2009-09-20 22:58:21 by localhost)