כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-07-06
[DIFF] 00:50 [INFO] GavinMcDonald [1-2] #01 correct ml address
#02 add contributors. AdminGroup are incuded by default
2013-07-02
[DELETED] 17:38 [INFO] CraigRussell [1]
Antoinett [2]
#01 spam
[DELETED] 17:01 [INFO] MichaelBouschen [1]
BernieFau [2]
RozellaRu [3]
#01 spam
[DELETED] 14:51 [INFO] CraigRussell [1]
WilfredPN [2]
#01 spam
[DELETED] 14:50 [INFO] CraigRussell [1]
WilfredPN [2]
#01 spam
[DELETED] 13:53 [INFO] MichaelBouschen [1]
TrudySell [2]
#01 spam
[DELETED] 01:53 [INFO] CraigRussell [1]
BryanRodr [2]
#01 spam
2013-07-01
[DELETED] 23:57 [INFO] CraigRussell [1]
EarleneSt [2]
#01 spam
2013-06-27
[DIFF] 19:20 [INFO] MichelleCaisse [1-2] #01 Update for change in Apache's process
#02 Adding detail to process
[DIFF] 18:58 [INFO] Antispam subsystem
2013-06-21
[DELETED] 13:50 [INFO] CraigRussell [1]
ClintonSi [2]
#01 spam
[DELETED] 13:50 [INFO] CraigRussell [1]
ClintonSi [2]
#01 spam
2013-06-20
[DELETED] 10:42 [INFO] MichelleCaisse [1-2] #01 spam
#02 spam
2013-06-15
[DELETED] 23:22 [INFO] MichelleCaisse [1]
NormanBet [2]
#01 spam

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.