כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-05-19
[DIFF] 23:31 [INFO] JMeterAdmin [1-3] #01 JMeterLinks page replaced by JMeterPlugins, JMeterArticles and JMeterAddons
#02 Move plugins to new JMeterPlugins page
#03 New Articles page
[DELETED] 23:29 [INFO] JMeterAdmin [1-7] #01 Contents moved to new pages
#02 Moved service from links page
#03 Move plugins to new JMeterPlugins page
#04 Move doc link to JMeterArticles page
#05 Move doc link to JMeterArticles page
#06 Trail does not exist
#07 Articles now on separate page
[DIFF] 23:28 [INFO] JMeterAdmin New Addons page (contents moved from JMeterLinks)
[DIFF] 23:19 [INFO] JMeterAdmin Moved service from links page
[DIFF] 23:14 [INFO] JMeterAdmin [1-2] #02 Move plugins to new JMeterPlugins page
[DIFF] 17:14 [INFO] JMeterAdmin [1-3] #01 Moved
#02 Moved
#03 Separate page for JMeter documents
2015-03-23
[DIFF] 07:24 [INFO] Ardesco Update outdated information
[DIFF] 07:24 [INFO] Antispam subsystem
2014-12-01
[DIFF] 21:43 [INFO] Philippe Mouawad [1]
Alexander Batishchev [2]
[DIFF] 21:32 [INFO] JMeterAdmin +=Alexander Batishchev
2014-08-07
[DIFF] 03:10 [INFO] JerryAndrews [1-3]
2014-04-02
[DIFF] 20:05 [INFO] Philippe Mouawad [1-3]
2014-01-29
[DIFF] 21:20 [INFO] JerryAndrews
[DIFF] 19:47 [INFO] JerryAndrews slight additions and updates from the main jmeter web site documentation
[DIFF] 16:29 [INFO] NaveenKumar
[DIFF] 16:27 [INFO] NaveenKumar [1-2]
2014-01-28
[DIFF] 21:57 [INFO] Philippe Mouawad [1-2] #01 Add author
#02 Renamed from 'httpclient.socket.h ttp.cps_examples'. Clarify
[DELETED] 21:46 [INFO] Philippe Mouawad [1]
Antonio Gomes [2-3]
#01 Clarify and fix some typos

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.