כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-11-19
[DIFF] 22:36 [INFO] Philippe Mouawad Add section on JMeter books
2015-08-30
[DIFF] 14:03 [INFO] JMeterAdmin [1]
fschumacher [2-3]
#01 Remove items that have been completed or are obsolete
#02 Link to Idea... pages where the idea can be explained in detail and be discussed further
[DIFF] 11:43 [INFO] JMeterAdmin += fschumacher
2015-07-06
[DIFF] 16:31 [INFO] JMeterAdmin reporter.a.o
2015-06-19
[DIFF] 19:13 [INFO] Philippe Mouawad Add a new service
2015-05-30
[DIFF] 21:01 [INFO] Philippe Mouawad [1-2]
JMeterAdmin [3-7]
#01 Add more addons
#02 Remove invalid links
#03 Add JMeter EC2
#04 Add Jenkins plugin
#05 Merge BrowserAddons page
#06 Moved from front page
#07 Link to other software page
[DIFF] 20:56 [INFO] Philippe Mouawad [1]
JMeterAdmin [2-5]
#01 Add more plugins
#03 Add jmeter-plugins.org
#04 Moved from front page
#05 Link to other software page
[DELETED] 12:50 [INFO] JMeterAdmin
2015-05-19
[DELETED] 23:29 [INFO] JMeterAdmin [1-7] #01 Contents moved to new pages
#02 Moved service from links page
#03 Move plugins to new JMeterPlugins page
#04 Move doc link to JMeterArticles page
#05 Move doc link to JMeterArticles page
#06 Trail does not exist
#07 Articles now on separate page
[DIFF] 17:14 [INFO] JMeterAdmin [1-3] #01 Moved
#02 Moved
#03 Separate page for JMeter documents
2015-03-23
[DIFF] 07:24 [INFO] Ardesco Update outdated information
[DIFF] 07:24 [INFO] Antispam subsystem

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.