På siden KlasseKlasse får du en oversikt over klassene som brukes.

2015-07-06
[DIFF] 16:31 [INFO] JMeterAdmin reporter.a.o
2015-06-19
[DIFF] 19:13 [INFO] Philippe Mouawad Add a new service
2015-05-30
[DIFF] 21:01 [INFO] Philippe Mouawad [1-2]
JMeterAdmin [3-7]
#01 Add more addons
#02 Remove invalid links
#03 Add JMeter EC2
#04 Add Jenkins plugin
#05 Merge BrowserAddons page
#06 Moved from front page
#07 Link to other software page
[DIFF] 20:56 [INFO] Philippe Mouawad [1]
JMeterAdmin [2-5]
#01 Add more plugins
#03 Add jmeter-plugins.org
#04 Moved from front page
#05 Link to other software page
[DIFF] 12:51 [INFO] JMeterAdmin [1-2] #01 Merge BrowserAddons page
#02 Moved to sub pages
[DELETED] 12:50 [INFO] JMeterAdmin
2015-05-19
[DELETED] 23:29 [INFO] JMeterAdmin [1-7] #01 Contents moved to new pages
#02 Moved service from links page
#03 Move plugins to new JMeterPlugins page
#04 Move doc link to JMeterArticles page
#05 Move doc link to JMeterArticles page
#06 Trail does not exist
#07 Articles now on separate page
[DIFF] 17:14 [INFO] JMeterAdmin [1-3] #01 Moved
#02 Moved
#03 Separate page for JMeter documents
2015-03-23
[DIFF] 07:24 [INFO] Ardesco Update outdated information
[DIFF] 07:24 [INFO] Antispam subsystem
2014-12-01
[DIFF] 21:43 [INFO] Philippe Mouawad [1]
Alexander Batishchev [2]
[DIFF] 21:32 [INFO] JMeterAdmin +=Alexander Batishchev
2014-08-07
[DIFF] 03:10 [INFO] JerryAndrews [1-3]

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: WikiSchulung/BasisEinführung/180_Makros


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1006 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.