כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-01-03
[DIFF] 20:13 [INFO] 98
[DIFF] 18:33 [INFO] 84 [1-2] #01 fixed alex user name
#02 added alexz
[DIFF] 10:29 [INFO] Antispam subsystem
2013-05-29
[DELETED] 07:11 [INFO] p4FF9A62D [1]
ks3294570 [2]
#01 spam
[DIFF] 01:37 [INFO] 118
2013-05-28
[DIFF] 18:17 [INFO] 218
[DIFF] 17:25 [INFO] 60
[DIFF] 15:25 [INFO] ks3294570
[DIFF] 12:03 [INFO] 87
[DIFF] 10:26 [INFO] ks3294570
[DIFF] 08:57 [INFO] ns222694
[DIFF] 08:42 [INFO] 109
[DIFF] 06:53 [INFO] ks3294570
[DIFF] 06:28 [INFO] 192
[DIFF] 01:24 [INFO] 66
2013-05-27
[DIFF] 23:14 [INFO] mx29
[DIFF] 22:52 [INFO] 69
[DIFF] 21:20 [INFO] 66
[DIFF] 21:01 [INFO] 5
[DIFF] 21:00 [INFO] 5
[DIFF] 19:47 [INFO] 87
[DIFF] 14:58 [INFO] 61 [1-2]
87 [3]
[DIFF] 10:37 [INFO] ks3294570
[DIFF] 08:27 [INFO] 192
[DIFF] 08:25 [INFO] 192
2013-05-26
[DIFF] 18:42 [INFO] 66
[DIFF] 18:08 [INFO] 69
[DIFF] 16:39 [INFO] 192
[DIFF] 16:18 [INFO] 192
[DIFF] 14:59 [INFO] no-data
[DIFF] 14:35 [INFO] 82
[DIFF] 00:35 [INFO] z0inks
2013-05-25
[DIFF] 15:12 [INFO] 192
[DIFF] 14:33 [INFO] 23
[DIFF] 14:31 [INFO] ks3273086
[DIFF] 14:02 [INFO] ks3294570
[DIFF] 11:11 [INFO] 66 [1-2]
[DIFF] 05:29 [INFO] 50
[DIFF] 02:53 [INFO] 66
[DIFF] 02:52 [INFO] 37
[DIFF] 02:52 [INFO] 37
2013-05-24
[DIFF] 15:09 [INFO] 109
[DIFF] 13:37 [INFO] 5
[DIFF] 11:38 [INFO] 66
[DIFF] 09:49 [INFO] mx29

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.