כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-05-07
[DIFF] 02:19 [INFO] rpopma
2014-05-06
[DIFF] 12:55 [INFO] Antispam subsystem
2014-02-16
[DIFF] 17:05 [INFO] NickWilliams
2014-02-03
[DIFF] 18:10 [INFO] ChristianGrobmeier [1-2] #01 added gary
#02 added Nick and Remko
2014-02-02
[DIFF] 10:06 [INFO] ChristianGrobmeier added link to nomination page
2013-11-21
[DIFF] 21:16 [INFO] ChristianGrobmeier initial import
2013-03-24
[DIFF] 11:26 [INFO] SherriHan
[DIFF] 09:12 [INFO] ArlieR65

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.