כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-07-17
[DIFF] 19:11 [INFO] mdrob Problems with Ivy additional suggestions
[DIFF] 19:03 [INFO] SteveRowe Add Mike Drob (mdrob)
2015-07-07
[DIFF] 20:25 [INFO] ShalinMangar Added a step to update the directory before editing the .htaccess file otherwise the CMS can silently ignore updates
2015-06-15
[DIFF] 06:25 [INFO] ShalinMangar [1-4] #02 Added date
#04 Release notes for Lucene 5.2.1
2015-06-07
[DIFF] 23:49 [INFO] AnshumGupta [1]
RamkumarAiyengar [2]
#02 Add link to Changes.html
2015-06-06
[DELETED] 09:51 [INFO] UweSchindler No more FreeBSD Jenkins slave
2015-05-22
[DIFF] 18:18 [INFO] ErickErickson Added remote debugging instructions for using the start scripts
2015-04-22
[DIFF] 15:15 [INFO] TimothyPotterLucidworks

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.