כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-09-30
[DIFF] 11:37 [INFO] NoblePaul add a maven publishing command example
2015-09-24
[DIFF] 15:04 [INFO] NoblePaul [1-3] #03 Lucene 5.3.1 release notes
2015-09-23
[DIFF] 11:25 [INFO] NoblePaul give example of solr also to avoid confusion
2015-09-16
[DIFF] 08:18 [INFO] CharliePicorini IntraCherche added to the list of softwares that use Lucene
2015-09-02
[DIFF] 16:53 [INFO] SteveRowe
2015-08-24
[DIFF] 20:58 [INFO] MikhailKhludnev
2015-08-21
[DIFF] 17:17 [INFO] SteveRowe [1]
jpountz [2-3]
ShalinMangar [4-5]
#01 Change date to today
#03 reordered the changes a bit
#05 Added some highlights of Lucene 5.3.0 release

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.