Bilder blir automatisk vist hvis du skriver inn en URL som peker på et bilde eller bruker et vedlegg.

2015-08-24
[DIFF] 20:58 [INFO] MikhailKhludnev
2015-08-21
[DIFF] 17:17 [INFO] SteveRowe [1]
jpountz [2-3]
ShalinMangar [4-5]
#01 Change date to today
#03 reordered the changes a bit
#05 Added some highlights of Lucene 5.3.0 release
[DIFF] 10:45 [INFO] NoblePaul bookmarklet installation instruction
2015-08-20
[DIFF] 14:54 [INFO] NoblePaul [1-2] #01 typo
#02 the dist dir is now in /tmp/releases.....
2015-08-05
[DIFF] 12:52 [INFO] StefanMatheis [1-2] #01 Mikhail Khludnev is a committer, therefore listing him as Admin
#02 Adding Mikhail Khludnev as contributor
2015-07-17
[DIFF] 19:11 [INFO] mdrob Problems with Ivy additional suggestions
2015-06-15
[DIFF] 06:25 [INFO] ShalinMangar [1-4] #02 Added date
#04 Release notes for Lucene 5.2.1
2015-06-07
[DIFF] 23:49 [INFO] AnshumGupta [1]
RamkumarAiyengar [2]
#02 Add link to Changes.html

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: שינויים_אחרונים


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1086 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.