כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-09-02
[DIFF] 09:16 [INFO] nwellnhof Add sections about merging, updates for recent Git versions, formatting
[DIFF] 09:16 [INFO] Antispam subsystem
2014-03-19
[DIFF] 16:32 [INFO] MarvinHumphrey On hiatus through ApacheCon.
2014-02-12
[DIFF] 17:40 [INFO] MarvinHumphrey Whitelist Kurt Starsinic.
2013-07-23
[DIFF] 04:00 [INFO] MarvinHumphrey Remove the `update_version` instruction, as it's covered in release_commands.pl.
2013-07-20
[DIFF] 18:19 [INFO] MarvinHumphrey [1-2] #01 Add link to ReleasePrep. Change "Preparation" to more PGP-specific heading.
#02 Remove versioning documentation, as it's automated by devel/bin/update_ver sion.
2013-03-15
[DELETED] 23:06 [INFO] MarvinHumphrey [1]
SimaDodso [2]
#01 spam
[DELETED] 23:05 [INFO] MarvinHumphrey [1]
Cassandra [2]
#01 spam
[DELETED] 23:05 [INFO] MarvinHumphrey [1]
Cassandra [2]
#01 spam
2013-03-11
[DIFF] 16:19 [INFO] MarvinHumphrey Tune for dedicated processors.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.