Ovo su stranice koje niko nije obrađivao od početka ovog vikija (bukvalno); to je u stvari listing najstarijih upisa u editlog-u.

2013-02-05
[DIFF] 15:38 [INFO] SergioFernandez imported content
[DIFF] 15:39 [INFO] SergioFernandez imported content
[DIFF] 15:42 [INFO] SergioFernandez
2013-02-06
[DIFF] 09:42 [INFO] SergioFernandez documented the workflow
[DIFF] 09:43 [INFO] SergioFernandez redirect
2013-02-18
[DIFF] 16:40 [INFO] SergioFernandez -incubating
[DIFF] 17:18 [INFO] JakobFrank added doku for recursive paths
2013-04-08
[DIFF] 10:43 [INFO] SergioFernandez
2013-09-10
[DIFF] 16:55 [INFO] SergioFernandez
[DIFF] 19:03 [INFO] SergioFernandez
2013-11-27
[DIFF] 10:46 [INFO] SergioFernandez improved
[DIFF] 19:41 [INFO] SergioFernandez -XX:+DisableExplicit GC, plus some general revisions
2014-03-13
[DIFF] 08:31 [INFO] JakobFrank fixed a link