כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-10-28
[DIFF] 20:22 [INFO] LewisJohnMcgibbney [1-4] #02 Upload of attachment 'NutchWebGraph.png'.
2015-10-27
[DIFF] 20:37 [INFO] SujenShah [1-2]
2015-10-26
[DIFF] 05:59 [INFO] ChrisMattmann - update release process.
2015-10-15
[DIFF] 04:33 [INFO] ChrisMattmann
2015-10-12
[DIFF] 01:16 [INFO] SujenShah
2015-10-03
[DIFF] 01:23 [INFO] LewisJohnMcgibbney [1-7]
2015-10-02
[DIFF] 16:44 [INFO] ChrisMattmann contributors += Kshamak

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.