כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-04-19
[DIFF] 08:25 [INFO] SebastianNagel Removed field "site" (NUTCH-1232, request @user)
2014-04-17
[DIFF] 21:50 [INFO] LewisJohnMcgibbney
2014-04-10
[DIFF] 21:07 [INFO] SebastianNagel link to apidocs 1.8, add IndexWriter extension point, remove obsolete NutchAnalyzer, typos
2014-04-09
[DIFF] 21:59 [INFO] LewisJohnMcgibbney
2014-04-07
[DIFF] 16:06 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 16:06 [INFO] Antispam subsystem
2014-03-22
[DIFF] 19:24 [INFO] SebastianNagel NUTCH-1742 remove old release from mirrors
2014-03-05
[DIFF] 22:52 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:49 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:48 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:46 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:44 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:32 [INFO] LewisJohnMcgibbney

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.