כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-12-22
[DIFF] 22:49 [INFO] SebastianNagel correct path to ivy.xml
[DIFF] 22:49 [INFO] Antispam subsystem
2014-11-26
[DIFF] 01:00 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 00:48 [INFO] LewisJohnMcgibbney
2014-11-25
[DIFF] 21:05 [INFO] SebastianNagel add Nutch talk @apachecon eu 2014
2014-11-19
[DIFF] 21:37 [INFO] JorgeLuis [1-2] #01 Modifying a plugin description for clarity
#02 Adding a couple of links to two more plugins
2014-11-18
[DIFF] 04:56 [INFO] ChrisMattmann - per NUTCH-1890
[DIFF] 04:55 [INFO] LewisJohnMcgibbney [1-2]
2014-10-25
[DIFF] 10:47 [INFO] SebastianNagel link to HowToContribute
[DIFF] 10:39 [INFO] SebastianNagel add section about testing/reviewing/ap plying patches
2014-10-20
[DIFF] 21:08 [INFO] SebastianNagel NUTCH-1827: update description on configuration with 2.x; update status information (availability for Nutch versions)

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.