כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-03-26
[DIFF] 18:54 [INFO] LewisJohnMcgibbney
2015-03-19
[DIFF] 00:19 [INFO] SujenShah
2015-03-11
[DIFF] 00:14 [INFO] LewisJohnMcgibbney
2015-03-10
[DIFF] 23:33 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 22:48 [INFO] GiuseppeTotaro [1-6] #02 Upload of attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png'.
#03 Attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png' deleted.
#04 Upload of attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png'.
#05 Attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png' deleted.
#06 Upload of attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png'.
[DIFF] 22:10 [INFO] GiuseppeTotaro [1-4] #01 Attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png' deleted.
#02 Upload of attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.png'.
#03 Attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.pdf' deleted.
#04 Upload of attachment 'CommonCrawlDataDump er_v02.pdf'.
2015-03-02
[DIFF] 17:59 [INFO] LewisJohnMcgibbney [1-2]
2015-02-28
[DIFF] 09:59 [INFO] JayavanthShenoy Added FAQ following the discussion at: http://bit.ly/1wwMiI L. Thanks to Mohammad for the solution.
2015-02-24
[DIFF] 22:43 [INFO] LewisJohnMcgibbney
[DIFF] 01:35 [INFO] LewisJohnMcgibbney

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.