כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2009-09-20
[DELETED] 21:52 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2009-08-08
[DIFF] 14:23 [INFO] Antispam subsystem
[DIFF] 14:23 [INFO] Antispam subsystem
2008-05-30
[DIFF] 16:40 [INFO] GregReddin [1-2]
2008-04-03
[DIFF] 14:51 [INFO] GregReddin
2007-09-11
[DELETED] 05:05 [INFO] WendySmoak delete spam
[DIFF] 00:53 [INFO] CyrilBouteille seems like the VIEW_MAPPER moved up to org.apache.shale.vie w.Constants in 1.0.4
2007-09-10
[DELETED] 21:17 [INFO] WendySmoak [1]
wikicninfo [2]
[DELETED] 21:16 [INFO] WendySmoak [1]
wikicninfo [2]
#01 spam
2007-07-06
[DIFF] 12:17 [INFO] ChrisSchulz [1-2]
[DIFF] 11:51 [INFO] ChrisSchulz

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.