En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:04 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 22:05 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2009-10-13
[DIFF] 21:45 [INFO] ChrisHarris Warning that params are incorrect
2009-10-27
[DIFF] 23:30 [INFO] PeterWolanin
2009-10-31
[DIFF] 10:24 [INFO] ShalinMangar Added LocalSolr
2009-11-04
[DIFF] 11:17 [INFO] ErikHatcher
2009-11-05
[DIFF] 09:17 [INFO] ChantalAckermann Added note on not readable display of sint, slong etc. in termVectors output.
[DIFF] 22:47 [INFO] GrantIngersoll
2009-11-25
[DIFF] 20:31 [INFO] chrismattmann skeleton release page: others, please add more!