כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-05-01
[DIFF] 19:02 [INFO] Esther Quansah
2015-04-29
[DIFF] 20:13 [INFO] ErikHatcher
[DIFF] 15:04 [INFO] ShawnHeisey [1-4] #01 Amend java 8 recommendation to 4.x and later.
#02 moved a word.
#03 Added note about bin/solr doing GC tuning.
#04 beefed up note about Lucene recommendation to not use G1.
2015-04-25
[DIFF] 19:33 [INFO] TomasFernandezLobbe
2015-04-22
[DIFF] 15:19 [INFO] TimothyPotterLucidworks
2015-04-15
[DIFF] 16:11 [INFO] TimothyPotterLucidworks [1-2]
2015-04-14
[DIFF] 09:43 [INFO] ShawnHeisey swapped first two points and cleaned up the wording to match.
2015-04-09
[DIFF] 23:55 [INFO] ShawnHeisey update link for my gc tuning parameters.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.