כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-11-27
[DIFF] 08:43 [INFO] JanHoydahl [1-2] #02 VirtualWorks
2015-11-25
[DIFF] 14:42 [INFO] Upayavira
2015-11-24
[DIFF] 18:03 [INFO] SteveRowe use documented template
2015-11-20
[DIFF] 02:38 [INFO] AlexandreRafalovitch [1-2] #01 Added collection to the URL, since there are no default collections anymore
#02 Added new library, deleted dead libraries
2015-11-15
[DIFF] 05:24 [INFO] nitin.sharma
2015-11-06
[DIFF] 15:17 [INFO] ShawnHeisey Add SanderC -- request on solr-user.
2015-11-02
[DIFF] 11:21 [INFO] NikolaSmolenski A description of Serbian language search considerations; the patch for this should be added soon.
[DIFF] 11:13 [INFO] NikolaSmolenski

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.