כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-07-22
[DIFF] 13:55 [INFO] VitaliyVerbenko
2014-07-19
[DIFF] 00:06 [INFO] JackKrupansky
2014-07-17
[DIFF] 15:36 [INFO] StefanMatheis [1-2] #01 Adding jmlucjav to the Contributors Group
#02 Adding Vitaliy Verbenko to Contributors Group
[DIFF] 13:21 [INFO] ShawnHeisey tiny change regarding overall memory requirements with a distributed index.
2014-06-24
[DIFF] 21:58 [INFO] SteveRowe [1-2] #01 remove redundant committers' page link
#02 added info about blocking persistent spammers and a link to the mail moderation section on the ASF committers' page
[DIFF] 16:31 [INFO] ErickErickson Removed all the text and put in warning so people don't try this as it doesn't work.
2014-06-23
[DIFF] 23:43 [INFO] HossMan [1]
RobertMuir [2]
#02 add placeholder release notes
[DIFF] 21:48 [INFO] HossMan prune stuff coverd by ref guide
2014-06-19
[DIFF] 19:41 [INFO] ErickErickson Clarified size and autowarm settings for filterCache in the facet.method=enum case.
2014-06-17
[DIFF] 23:47 [INFO] HossMan migrated to ef guide

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.