כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-02-26
[DIFF] 13:50 [INFO] ShawnHeisey
2015-02-21
[DIFF] 06:38 [INFO] DavidSmiley Reference Solr 5.1 heatmaps -- SOLR-7005
2015-02-20
[DIFF] 17:12 [INFO] AnshumGupta Adding release date
[DIFF] 13:18 [INFO] ChristianMarquardt
2015-02-19
[DIFF] 18:54 [INFO] TomasFernandezLobbe
2015-02-16
[DIFF] 16:33 [INFO] ErickErickson
2015-02-08
[DIFF] 21:18 [INFO] jmlucjav I believe the max for days_of_year should be 366 to account for the leap years, for example mysql DAYOFYEAR(): Returns the day of the year for date, in the range 1 to 366.
2015-02-06
[DIFF] 23:42 [INFO] AlexandreRafalovitch Added Lua client

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.