כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-10-20
[DIFF] 15:47 [INFO] ErickErickson
[DIFF] 15:18 [INFO] ShawnHeisey clarify mention of OOME exception to indicate 'heap space'.
2016-10-19
[DIFF] 19:38 [INFO] ShawnHeisey Indicate that the authentication/autho rization plugin added in 5.2 had several bugs that weren't fixed until 5.3.
2016-10-05
[DIFF] 15:36 [INFO] ShawnHeisey Initial page creation. Still need to write the process for creating a package.
2016-09-26
[DIFF] 18:07 [INFO] ShawnHeisey [1-4] #01 break up two queries.
#02 Clarify the difference between broken "OR" queries and functional "AND" queries, and the fact that this is not a bug.
#03 clean up first sentence wording.
#04 Initial page creation.
2016-09-20
[DIFF] 17:58 [INFO] ShalinMangar Set announcement date to today
2016-09-19
[DIFF] 15:30 [INFO] ShawnHeisey Clean up some phrasing. The original sentence about deletedPkQuery is VERY confusing, I did my best at interpreting intent.
2016-09-17
[DIFF] 15:56 [INFO] ShawnHeisey [1-2] #01 mention that we don't have documentation for separate containers.
#02 incremental work. include brief mention of 6.x. Make section about bugs more generic. Add a mention of 'two-application' idea.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.