כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2012-09-21
[DIFF] 08:29 [INFO] MassimoManghi
2012-09-13
[DIFF] 15:21 [INFO] MassimoManghi [1-2]
2012-09-01
[DIFF] 12:17 [INFO] Antispam subsystem
2012-07-03
[DIFF] 21:59 [INFO] RonnieBrunner Removed domains now covered by BadContent
[DIFF] 02:46 [INFO] GavinMcDonald change to trigger a BadContent update from the moin master site (antispam subsystem call)
[DIFF] 02:30 [INFO] GavinMcDonald Add a ContributorsGroup, any person wanting to edit the wiki can have their name put here by AdmnGroup. Do not simply make everyone AdminGroup members, only if they need it.
2011-06-11
[DIFF] 20:23 [INFO] RonnieBrunner [1]
NóirínPlunket [2]
#01 removed spam
#02 Update workflow to account
2011-02-10
[DIFF] 15:02 [INFO] MassimoManghi [1-5]
[DIFF] 13:33 [INFO] MassimoManghi [1-3]
2010-09-15
[DIFF] 12:50 [INFO] MassimoManghi

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.