כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2016-09-24
[DIFF] 16:08 [INFO] MassimoManghi [1-4]
[DIFF] 15:33 [INFO] MassimoManghi
2015-11-04
[DELETED] 08:50 [INFO] RonnieBrunner Websh has been discontinued (and the page didn't have any content except for a link to the documentation anyway...)
[DIFF] 08:49 [INFO] RonnieBrunner
[DIFF] 08:49 [INFO] Antispam subsystem
2012-09-21
[DIFF] 08:29 [INFO] MassimoManghi
2012-07-03
[DIFF] 21:59 [INFO] RonnieBrunner Removed domains now covered by BadContent
[DIFF] 02:30 [INFO] GavinMcDonald Add a ContributorsGroup, any person wanting to edit the wiki can have their name put here by AdmnGroup. Do not simply make everyone AdminGroup members, only if they need it.
2011-02-10
[DIFF] 15:02 [INFO] MassimoManghi [1-5]
2010-09-15
[DIFF] 12:50 [INFO] MassimoManghi
2010-07-01
[DELETED] 07:02 [INFO] RonnieBrunner spam
[DELETED] 06:59 [INFO] RonnieBrunner [1]
tuanzhang [2]
#01 spam

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.