כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-04-09
[DELETED] 20:52 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:50 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:49 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:47 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:45 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DIFF] 20:39 [INFO] KurtStam [1-2]
[DELETED] 20:38 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:32 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:32 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:31 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:31 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:30 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:30 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:29 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:29 [INFO] KurtStam moved to juddi's wiki
[DIFF] 19:20 [INFO] AndreasVeithen
[DIFF] 19:19 [INFO] Antispam subsystem
2013-03-07
[DELETED] 13:25 [INFO] BensonMargulies [1]
KristinHB [2]
2013-03-05
[DELETED] 20:23 [INFO] AndreasVeithen [1]
NelsonAle [2]
#01 spam
2013-02-26
[DELETED] 11:40 [INFO] AndreasVeithen spam
2013-02-19
[DELETED] 18:06 [INFO] AndreasVeithen [1]
CasimiraW [2]
#01 spam
2013-02-18
[DELETED] 08:41 [INFO] AndreasVeithen [1]
NealSewar [2]
#01 spam
2013-02-10
[DELETED] 02:07 [INFO] BensonMargulies [1]
Leanna81E [2]

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.