כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-11-18
[DIFF] 19:57 [INFO] Michael Glavassevich [1-4] #02 Update on Apache Project Branding Requirements
#03 Xerces-J and Xerces-C report
#04 Report for Xerces-P, XML Commons and Commiter / PMC Changes
2014-08-19
[DIFF] 11:40 [INFO] Michael Glavassevich [1-2] #01 Update to Xerces-J report.
#02 Updating report for Xerces-J.
2014-08-18
[DIFF] 21:05 [INFO] Antispam subsystem
2014-05-20
[DIFF] 15:39 [INFO] Michael Glavassevich [1-2] #01 Added report for Xerces-J
#02 Added report for Xerces-P, XML Commons, etc...
2014-02-18
[DIFF] 21:48 [INFO] Michael Glavassevich [1-4] #02 Status for Xerces-J.
#03 Status for Xerces-C++.
#04 February 2014 report for Xerces.
2014-02-04
[DIFF] 05:03 [INFO] Mukul Gandhi
[DIFF] 05:02 [INFO] Mukul Gandhi
[DIFF] 04:56 [INFO] Mukul Gandhi copying new saxon xsd 1.1 test results
2014-01-06
[DIFF] 19:47 [INFO] Michael Glavassevich Add links to the 2014 board reports.

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.