כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2015-08-18
[DIFF] 17:48 [INFO] Michael Glavassevich [1-4] #01 Filling out the rest.
#02 Report for Xerces-C
#04 Added report for Xerces-J
2015-06-16
[DIFF] 15:00 [INFO] Michael Glavassevich [1-5] #05 Renamed from 'May2015'.
[DIFF] 14:34 [INFO] Michael Glavassevich
[DIFF] 14:34 [INFO] Antispam subsystem
2015-03-17
[DIFF] 07:02 [INFO] Michael Glavassevich [1-6]
2015-03-16
[DIFF] 20:25 [INFO] Michael Glavassevich Template for November 2015 Board Report
[DELETED] 20:17 [INFO] Michael Glavassevich Template for May 2015 Board Report
2014-11-18
[DIFF] 19:57 [INFO] Michael Glavassevich [1-4] #02 Update on Apache Project Branding Requirements
#03 Xerces-J and Xerces-C report
#04 Report for Xerces-P, XML Commons and Commiter / PMC Changes
2014-08-19
[DIFF] 11:40 [INFO] Michael Glavassevich [1-2] #01 Update to Xerces-J report.
#02 Updating report for Xerces-J.
2014-05-20
[DIFF] 15:39 [INFO] Michael Glavassevich [1-2] #01 Added report for Xerces-J
#02 Added report for Xerces-P, XML Commons, etc...

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.