כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-08-21
[DIFF] 20:05 [INFO] fx [1-2] #01 Adding horizontal line
#02 Added new Question: Why am I getting XmlValueDisconnected Exception when I try to change an XmlObject?
[DIFF] 17:08 [INFO] fx
[DIFF] 17:00 [INFO] Antispam subsystem
2012-02-07
[DELETED] 17:16 [INFO] fx remove sp@m
[DIFF] 17:14 [INFO] fx remove sp@m
2011-12-22
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald Revert to revision 25.
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald Revert to revision 48.
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald Revert to revision 25.
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 91.
#02 Revert to revision 88.
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 22.
#02 Revert to revision 21.
[DIFF] 23:19 [INFO] GavinMcDonald [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 69.
#02 Revert to revision 68.
2011-12-19
[DIFF] 22:18 [INFO] fx [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 337. remove sp@m
#02 Revert to revision 336.
[DIFF] 22:16 [INFO] fx Revert to revision 42. remove sp@m
[DIFF] 22:16 [INFO] fx Revert to revision 29. remove sp@m
[DIFF] 22:14 [INFO] fx Revert to revision 30. remove sp@m
[DIFF] 22:14 [INFO] fx Revert to revision 35. remove sp@m
[DIFF] 22:13 [INFO] fx Revert to revision 31. remove sp@m
[DIFF] 22:12 [INFO] fx [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 30. remove sp@m
#02 Revert to revision 29.
[DIFF] 22:11 [INFO] fx [1]
wentforgold [2]
#01 Revert to revision 37. remove sp@m
#02 Revert to revision 36.
2011-12-18
[DELETED] 16:31 [INFO] fx remove sp@m
[DELETED] 16:29 [INFO] fx remove sp@m
[DELETED] 16:28 [INFO] fx remove sp@m
[DELETED] 16:28 [INFO] fx remove sp@m
[DELETED] 16:27 [INFO] fx remove sp@m
2011-10-10
[DELETED] 18:18 [INFO] vic_xml [1]
jsl [2-4]
#01 irrelevant spam page
[DELETED] 18:03 [INFO] vic_xml [1]
weihnachtsbeleuchtung [2-3]
#01 irrelevant spam page
[DIFF] 17:51 [INFO] vic_xml [1]
greggggg [2]
#01 Revert to revision 11. Removed spam. All websites being reported to hosting providers and domain registrars.
2011-10-03
[DELETED] 16:29 [INFO] fx removing spam

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.