כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2014-10-29
[DIFF] 16:18 [INFO] ChrisBowditch [1-2] #01 Split the FOP update to make easier to read
#02 Feedback from Clay and Luis
2014-10-28
[DIFF] 09:47 [INFO] ChrisBowditch [1-2] #01 Update next report date
#02 Add Draft Board Report for November 2014
2014-08-04
[DIFF] 11:10 [INFO] ChrisBowditch
2014-07-31
[DIFF] 21:10 [INFO] Antispam subsystem
2014-04-29
[DIFF] 14:33 [INFO] ChrisBowditch May 2014 Board Report
2014-02-03
[DIFF] 10:38 [INFO] ChrisBowditch
2013-10-29
[DIFF] 14:02 [INFO] ChrisBowditch [1-3] #02 fix typo
#03 re-word change to PMC Member's project access

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.