Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:53 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2010-07-19
[DIFF] 06:44 [INFO] 112
2013-03-19
[DIFF] 15:08 [INFO] Antispam subsystem
2013-04-19
[DIFF] 01:59 [INFO] 173
[DIFF] 07:26 [INFO] cust
[DIFF] 08:22 [INFO] maracaibo