User agent %
YandexBot/3.0 20.28
Mozilla/5.0 16.46
bingbot/2.0 9.89
SeznamBot/3.2 6.97
CCBot/2.0 6.48
Blekkobot 3.53
Ezooms/1.0 3.17
SemrushBot/1.2~bl 2.74
MSIE 6.0 2.43
DotBot/1.1 1.61
Others 26.46

EventStats/UserAgents (last edited 2009-09-20 23:16:38 by localhost)