User agent %
YandexBot/3.0 19.88
Mozilla/5.0 16.64
bingbot/2.0 9.54
SeznamBot/3.2 8.34
CCBot/2.0 6.29
Blekkobot 3.40
Ezooms/1.0 3.05
SemrushBot/1.2~bl 2.64
MSIE 6.0 2.35
SputnikBot/2.3 1.88
Others 25.99

EventStats/UserAgents (last edited 2009-09-20 23:16:38 by localhost)