Den blå-røde brillen viser endringene sånn at du ikke må lese gjennom alt.